Адрес:
Бургас 8000. Охрид 4.офис 2.
Обадете ни се 0894 444 152
Фульвохумат

ПРИЛЕПАТЕЛ

В композицията на препарата има специална функционална силиций- съдържаща добавка, която, като активна съставка, подсилва адхезията / осигурява прилепване / действа като диспергатор / емулгатор / стабилизатор. При третиране на семена за увеличаване на адхезията на хумусния комплекс към обработените семена, за намаляване на скоростта на тяхното отмиване, за увеличаване на скоростта на проникване и движение на активното вещество, времето на неговото действие, във водно-суспензионната композицията на препарата е въведена разтворима сол на силициева киселина - натриев силикат (E550) и/или калиев силикат (E560) в течна форма. Само в химическата форма на течни силикати силицият е биодостъпен за растенията. При вегетиращите растения тази активна съставка в концентрация 0,2-0,6% повишава здравината на клетъчните стени, бори се с тъмнокафяви петна, брашнеста мана и ръждавина, повишава устойчивостта на зърнените култури към полягане, гъбички, болести и вредители. Освен това, течният силициев компонент се подобрява чрез въвеждането на неразтворим ултрадисперсен силициев прах (нано-силиций), който в суспензия допълва действието на течния силикат, механично циментирайки повърхността на растението. Наносилицият се доставя в нашето предприятие от Института по химия на твърдото тяло и механохимия на Сибирския клон на Руската академия на науките. Като помощно (адювантно) лепило в композицията на препарата „Фулвогумат“ се въвежда 5,0 тегл.% екологично чист хранителен глицерин (1,2,3- триоксипропан) (Glycerol/E422). Глицеринът е също антифриз-съразтворител- емулгатор-стабилизатор, който запазва и увеличава степента на вискозитет на композицията на продукта, неговата консистенция, с помощта на който се смесват различни несмесващи се компоненти; криопротектор, който защитава от увреждащото замръзване. Глицеринът осигурява надеждно прилепване на препарата към обработваната повърхност на растенията, и е натурално средство, което укрепва стъблото и листата. Също така, глицеринът в продукта изпълнява функцията на гравитационен агент, който осигурява изравняване на плътностите на всички компоненти в него, и е хомогенизатор. Произвежда се чрез хидролиза на природни (животински и растителни) мазнини и масла. Употребява се в органичното растениевъдство.

ИЗВОД

Чудесен състав, особено това за селена и силиций. Българските почви са бедни на селен, а житните култури с ниско съдържание на селен. Изключително важен за полягане на житните, особено при торене с високи азотни норми.

/професор Маргарита Нанкова/

Пишете ни и ние ще се свържем с вас

Изпрати заявка
-->