Адрес:
Бургас 8000. Охрид 4.офис 2.
Обадете ни се 0894 444 152
Таблица

Комбиниран течен тор NPK + S

Параметри на изследвания Код на пробата и резултати Методи за изследване(марка)
В естествен материал: Т 2-1
Азот (N) % 20,0 АОАС Официалeн метод 978.02
t.t. Амиден азот (N-NH2)% 13,0 АОАС Официален метод 959.03
t.t. Амонячен азот (N-NH4)% 4,0 АОАС Официален метод 920.03
t.t.Нитратен азот (N-NО3)% 3,0 АОАС Официален метод 930.01
Фосфор (P2O5)% 4,0 АОАС Официален метод 970.01
Калий (K2O)% 3,0 АОАС Официален метод 983.02
Сяра (S)% 2,0 АОАС Официален метод 980.02

НИТРАТНА ФОРМА НА АЗОТА:

Незабавен ефект, леко подвижен в почвата.

АМОНИЕВА ФОРМА НА АЗОТА:

Достъпен за растенията, усвоявасе постепенно, преминава в нитратна форма.

АМИДНА ФОРМА НА АЗОТА:

Идеална форма за извънкоренно захранване на растенията. Чрез коренното захранване е достъпен за растенията след преминаване в амониева и нитратна форми.

ФОСФОР:

Захранването с фосфор не само значително повишава добива от селскостопанските култури, но и забележително подобрява тяхното качество. При зърнените се увеличава дялът на зърното в общата маса, зърното става по-богато на нишесте, Фосфорът ускорява развитието на културите, което оказва благотворително въздействие в южните региони.

КАЛИЙ:

Удебелява стените на клетките на сламата на зърнените култури и повишава устойчивостта на класа към полягане.
Калият увеличава осмотичното налягане на клетъчния сок и с това повишава студоустойчивостта и устойчивостта на растенията към замръзване.
Натрупвайки се в хлоропластите и митохондриите, калият стабилизира тяхната структура и подпомага образуването на АТФ.
Калият увеличава хидрофилността на колоидите на протоплазмата; като се намалява транспирацията, което помага на растенията по-добре да понасят сушата.

СЯРА:

Повишава устойчивостта на растението на ниски или високи температури и суша. Осигурява високо ниво на натрупване на захари в растението.
Увеличава съдържанието на масло в рапицата, слънчогледа и соевите семена. Увеличава съотношението на глутен в пшеничените зърна.

КАЛИЙ И СЯРАТА

Пряко следват хода на натрупване на азота в растенията. Заедно с ФОСФОРА и особено той са в основата на ефекта от азотните торове.

С особена ефективност се отличава комбинацията между NPK+S торове съчетани с високо технологични органични торове /НАГРО/.В този случай намаля химическо натоварване на растения и повишава усвояемост до 90 %.

-->

Пишете ни и ние ще се свържем с вас

Изпрати заявка