Адрес:
Бургас 8000. Охрид 4.офис 2.
Обадете ни се 0894 444 152
Таблица

Течен азотен тор SPK:

Параметри на изследвания Код на пробата и резултати Методи за изследване(марка)
В естествен материал: Т 2-1
Азот (N) % 28,6 АОАС Официалeн метод 978.02
t.t. Амиден азот (N-NH2)% 15,1 АОАС Официален метод 959.03
t.t. Амонячен азот (N-NH4)% 7,2 АОАС Официален метод 920.03
t.t.Нитратен азот (N-NО3)% 6,3 АОАС Официален метод 930.01
Фосфор (P2O5)% 1 АОАС Официален метод 970.01
Калий (K2O)% 0,7 АОАС Официален метод 983.02

НИТРАТНА ФОРМА НА АЗОТА:

Незабавен ефект, леко подвижен в почвата.

АМОНИЕВА ФОРМА НА АЗОТА:

Достъпен за растенията, усвоявасе постепенно, преминава в нитратна форма.

АМИДНА ФОРМА НА АЗОТА:

Идеална форма за извънкоренно захранване на растенията. Чрез коренното захранване е достъпен за растенията след преминаване в амониева и нитратна форми.

ФОСФОР:

Захранването с фосфор не само значително повишава добива от селскостопанските култури, но и забележително подобрява тяхното качество. При зърнените се увеличава дялът на зърното в общата маса, зърното става по-богато на нишесте, Фосфорът ускорява развитието на културите, което оказва благотворително въздействие в южните региони.

КАЛИЙ:

Удебелява стените на клетките на сламата на зърнените култури и повишава устойчивостта на класа към полягане.
Калият увеличава осмотичното налягане на клетъчния сок и с това повишава студоустойчивостта и устойчивостта на растенията към замръзване.
Натрупвайки се в хлоропластите и митохондриите, калият стабилизира тяхната структура и подпомага образуването на АТФ.
Калият увеличава хидрофилността на колоидите на протоплазмата; като се намалява транспирацията, което помага на растенията по-добре да понасят сушата.

С особена ефективност се отличава комбинацията между < SPK > торове съчетани с високо технологични органични торове /НАГРО/.В този случай намаля химическо натоварване на растения и повишава усвояемост до 90 %.

-->

Пишете ни и ние ще се свържем с вас

Изпрати заявка